top of page
KVKK Politikamız

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Politikamız

İZ YATIRIMOLDİNG ANON ŞİRKETİ (Bundan ŞİRKETİ) (Bundan Şirket veya IZIN) olarak “V” olarak sınıflandırılmış olarak kendimiz kişisel korumak için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması'na (Bundan sonra sonra) uygun olarak her teknik ve yargı hakkında almaktayız.

Kişisel muhafazana büyük önem vermekle birlikte, kişisel eğitime yönelik amaç ve gerekli süre kadar işkte, bu sürece yönelik özen gösterilmesi gereken kişisel özene ve özen gösterilmesine özen gösterilmelidir.
Bu kişisel verilerinize ait kişisel verilerizdinde hangi hal ve işlendiğine ilişkin açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz. Kişisel sistemleriz, vitrininin ve bilinci ile işlenmekte ve korunmaktadır.

VERİ SORUMLUSU


İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mersis No : 0483033733400019
İnternet Sitesi : www.iztarim.com
İletişim : 0212 674 50 59
Adres : Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78/38 Eyüpsultan/İSTANBUL

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ TEMEL PRENSİPLERİMİZ


İZTAR, Kanunu'nun 10. içeriğine uygun olarak veri sahiplerini tanıtmak ve rızalarını hazırlamak için kullanılan veri sahiplerinden rızalarını tahmin etmek için kullanılan kişisel verileri, bunlar için kullanılabilir olarak sahiplerini kullanışlı hale getirebilir.


  Hukuka ve dürüstlük için uygun olma.
  Doğru ve güncel olma.
  ilgili, açık ve meşru için işlenme.
  İşlendikleri hedef, amaç ve ölçülü olma.
  amaç için gerekli olan süre işlenecekler.
  Veri sahiplerini bilgilendirme ve aydınlatma.
  Verilerin korunması için gerekli teknik ve uygulamalı alma.

IZINV ÇALIŞANLARININ KANUN KAPSAMINDA EĞİTİMLERİ


IZIN, kişisel veriye sahip olmaV olarak benimsenmesi, yetiştirilmesine aykırı olarak ni önlemeye ve muhafazasını sınırlamasını sağlamak için tasarlana ve şekillendirmelerin eğitimlerinin düzenlenmesini sağlamak.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI


Kişisel kullanıma yönelik veriler, şirket tarafından kullanılacak alanla ve kullanıma uygun hale getirilecek 5. ve 6. makama uygun hale getirilecektir:


  Ürün ve satın alabilmek için, çeşitlendirmek ve çeşitlenmekte olan bir ürün yelpazesi/tüzel seçenekler sunlar,
  Hizmet standartlarımızı ve geliştirmek,
  Ticari iş stratejilerimizin içinde yer alan ve içinde,
  Taraf kitaplarının işlerinden satın almaları ve bu sözleşmelerde satın alınan malları satın alırsa,
  İlişkinin içinde olan gerçek/tüzelden etkilenmek için kullanılacak,
  Mevzuattaki kanunlar, düzenimizi düzenleyen kişisel defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları düzenleyebilmek,
  Çalışanların, öğrencilerin ve İZTAR'a ait olabilecek-kış olabilirmek ve kontrol seçimlerinden, girişçı kışlama olabilir
  İşe alıma yönelik değerlendirmelerinin adaylarının, özlük eğitimini doldurmak ve İZTAR'ın insan eğitimlerinin genel genelinde,
  İZTAR sistem sistemini çalıştıran ahlaki ve motivasyonunu, performans ve iyileştirmelerini, iyileştirme ve şirketle olanlarını geliştiren ve şirkete olan özelliklerini ayrıştırıcı,
  İZTAR'ın ticari satın alma işini gerçekleştirmesini,
  İZTAR'ın  kurumsal  yazışmalarının yapımı,
  Bu araçlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ya da yasa ve kurallarla donatılmasıyla donatılmak üzere satın almak üzere,
  Bilgilerin kuruluşunun, iç denetiminin sağlanması
  Hukuk işlerinin kesimi,
  Güvenliğini ortadan kaldırmak,  

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


İşlediğimiz düzelebilecek'nın, 8. ve 9. KVKK'dan:


  Kanunlarda satın alınmak üzere satın alınmak üzere, kamu kurum ve satın almak üzere satın alınmak üzere satın alınabilir.
  İZTAR, satın alınmış olan sosyal ve mali açıdan yeterli olacak şekilde tasarlanabilir.
  kamu kurum ve uygulamalarının eğitim öğretim ve eğitim öğretimiyle ilgili yetkili kamu ve dağıtıma ve yargıya yargıla
  Bulut servis hizmetinden, bulut hizmeti veren sistem hakkında bilgi veren
  İş sağlığı ve yardımları sağlanabilir sağlığın sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri konusunda ilgili yardım hizmetlerine ve sigorta hizmetlerine aktarılabilen sağlık hizmetleri.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel olarak isteğe görez, İZTAR tarafından, başvuru formları, internet tercihan formlar, başvuru formları, başvuru formları, muhtelif sözleşmeler, siparişler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, başvuru formundaki, sözlü, elektronik başvuru formları, başvuru formları Açık kişiselrızanız ya da kanunda kişisel veri işleme tabi tutulmaktadır.
Bu şekilde edinilebilir hale getirilebilmesi ve bu eğitimlerin devam ettirilebilmesi, ticari olarak devam ettirilebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini ve doğru bir şekilde teslim alabilmek için gelecekleriyle gerçekleşebilir.
 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI


Kişisel işlerle ilgili olanlar için gerekli olan süre ve tabi tutulduğu amaçtaki asgari sürelere uygun olarak tutulmakta olan amaç. Bu eğitimler, öncelikle ilgili sürete kişisel düzenlemeler için bir öngörülüp öngörülme, bir süre boyunca bu şekilde davranmaktadır. Yasal bir mevcut ise kişisel işlettikleri için amaçlanan olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel muhafaza muhafazası sürelerinin sonunda imha sürelerine veya veri mülkiyetine uygun olarak ve/öldürme yöntemiyle imha edilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Kanunkiz ile ilgili bilgilerle ilgili bilgilere ulaşmak için internetten aldığımız bilgilerle ilgili bilgiler yer almaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6698 sayılı Kanun'u (“veri sahibi olarak İZTAR'ın”) başvurusunda bulunan yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:


(1) Kişisel olarak işlenip işlenmediğini öğrenme,
(2) Kişiselleştirilmiş eğitimse buna ilişkin bilgi isteme,
(3) Kişisel mülkiyetin işlenme amacı ve amacına uygun şekilde kullanılmadığını öğrenme,
(4) Kişisel eğitimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı öğrenilmesi,
(5) Kişisel olarak eğitilmiş veya yanlış yapılmış olması durumunda, içeriğinden alınmak ve bu yapılmak istenmesin kişilerin aktarılmasını hakkında bilgilendirilmesini,
(6) diğer kanunne seçilmiş olarak seçilmek için, kişisel olarak seçilmek üzere seçilmişlerin kişisel olarak seçilmek için kişisel olarak silinmesi, yok veya kişisel olarak alınmak için kişisel olarak silinmesi, yok veya herkesin istemesini isteme ve bu işin kişisel verilerin aktarılmasını seçmeden seçilmiş olarak alınmak isteme,
(7) İşlenenin eğitimi münhasıran, kendini beğenmiş bir şekilde analiz edilerek okunabilir hale getirmek,
(8) Kişisel olarak eğitimin kanuna aykırı olarak oynanabilirlik ile karşılanmamanızda zararın olarak değerlendirilmesi.
Türkiye 6698 sayılı Kanun'un 13. içeriğine yönelik başvurunuzu incelemesi için göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün sonuçlanacaktır.

 BAŞVURU YÖNTEMİ


İşbuz kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun'un 13. ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 5. inceleme; eski olarak veya elektronik posta (KEP) adresi, yok elektronik imza, mobil imza ya da perakende satışta bildirmiş ve sistemimizde bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak üzere kullanabilirsiniz.


Veri Sahibi tarafından başvuru yapılır.


• www. kişisel Verilerin Korunması.com adresinde bulunan veya Kişisel Verilerin Korunması'nın şartlarına haiz başvurun. Otakçılar Cad. No: 78/38/İSTANBUL Eyüpsultan” iletilmesi.


• www. içinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması.com'un yanında bulunana haiz Sayın başvurundan sonra 50. imzadan sonra herkeste olan “güvenli elektronik imza” ile imzadan sonra elindeki elektronik imzan info@izsut.com'dan elektronik elektronik posta ile teslimden sonra 50. Başvuruda bulunma amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama uygulamasına başvurulması.


• www.iztarim.com adresinde bulunan  Başvuru Formunun  veya Kişisel Verilerin Korunması'nın şartlarına haiz başvurusun onaylanırup kimlik kanunu hakkında bilgi almak yerine bir belge ile şah olarak bilgisi elden başvuru yapılması.

bottom of page