top of page
  • Investor Relations

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında


 

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 10/06/2022 tarihinde ve saat 10:00'da ekteki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Büyükdere Caddesi No: 136, 34330, Levent / İstanbul adresinde bulunan Hyatt Centric Levent İstanbul otelinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının www.izyatirimholding.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,

5 - 2022 yılında bağımsız denetim hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaya sunulması,

6 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

9 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

10 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Şirketin 2022 yılı faaliyet planlarına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
GENEL KURUL B_LG_LEND_RME DOKÜMANI-3
.pdf
PDF dosyasını indir • 135KB

GENEL KURUL DUYURUSU-3
.pdf
PDF dosyasını indir • 103KB

VEKALETNAME-4
.pdf
PDF dosyasını indir • 86KB

YKK-Genel Kurul
.pdf
PDF dosyasını indir • 749KB
190 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 05/06/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 05/07/2023 tarihinde, saat: 10:00’da, Büyükdere Caddesi No: 136, 34330, Levent / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem m

GMK Enerji ile Ortaklık Görüşmelerinin Başlaması Hakkında

Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin yeni vizyonu ve yatırım planlarına istinaden, sürdürülebilir enerji yatırımları alanında, ESG ("Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim") odaklı jeotermal yatırım

Comments


bottom of page